تماس با ما

ایمیل ادمین مجموعه

admin@kindcard.ir

ربات تلگرامی حساب مهربانی

@kind_card_bot

شماره پیامک موارد ضروری

(تماس به ندرت پاسخ داده می‌شود.) 0933 6365 162